Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Hervormde Gemeente Wilsum Hervormde Gemeente Wilsum

De gemeente is voortgekomen uit de beweging van de kerkreformatie uit de zestiende eeuw. Nog bepalen de geloofsbelijdenissen uit die tijd de koers van de gemeente. Kern daarvan is dat we alleen behouden kunnen worden door het geloof, dankzij Gods genade, alleen door Jezus Christus. Het Woord van God is in alles gezaghebbend (sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus).
De zondagse diensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Dorpsweg 13 te Wilsum. 
- 's Morgens om 9.30 uur.
- 's Middags om 14.30 uur.
Voor hen die slecht ter been zijn is er een zogenaamde kerkauto.

Tijdens de morgendiensten is er oppas in de crèche. Deze wordt gehouden in het Hervormd Verenigingsgebouw (Westenbergstraat 1)

 
De Hervormde gemeente te Wilsum maakt sinds mei 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Met de Protestantse Kerk belijdt de gemeente dat ze wil leven uit Gods genade in Christus en dat ze haar opdracht wil vervullen om het Woord te horen en te verkondigen.
Binnen het geheel van de kerk der Hervorming rekent de gemeente zich tot de hervormd-gereformeerde traditie, wat wil betekenen dat de gemeente zich in het verstaan van de Schriften laat inspireren door hetgeen in de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde traditie is vervat. Verder betekent het ook dat de gemeente in prediking en pastoraat staat naar de ontwikkeling van een persoonlijk doorleefde geloofsband aan de God van de Bijbel.
In 2004 heeft de kerkenraad een verklaring ondertekend, waarin expliciet wordt uitgesproken dat het belijden geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht zoals verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, Nicea, Athanasius, de Heidelberger, Geneve, Ned. geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels.

De gemeente telt plm. 420 zielen, waarvan plm. 265 belijdende leden en plm. 155 doopleden.
De kerkenraad bestaat naast de predikant uit 12 personen. 1 predikant, 4 ouderlingen met een eigen wijk, 1 jeugdouderling, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen. De kerkenraad weet zich in al haar verscheidenheid EEN in de HEERE, geroepen tot dienstbetoon en de eenheid in de gemeente bevorderend.
 
 
Samenwerking Samenwerking

De Hervormde Gemeente Wilsum werkt samen met Palavra Bíblica in het promoten en verspreiden van artikelen, blogs en cursussen over levensvragen en het geloof.
Op de website van Palavra Bíblica, palavrabiblica.net, staan Portugese digitale cursussen, artikelen en blogs over de Bijbel, het geloof en levensvragen.

This church, the 'Hervormde Gemeente Wilsum', works together with Palavra Bíblica in promoting and distributing articles, blogs, and courses about life questions and faith. The Palavra Bíblica website, palavrabiblica.net, offers digital courses and articles about the Bible, faith, and life questions. 
lees meer »
 
 
 
 
Beleidsplan
Klik op deze link.
Zo kunt u ons
beleidsplan (2023-2026) inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
ds. H.B. van der Knijff
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
hbvanderknijff@hotmail.com

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.