Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen) van de gemeente. De kerkenraadsvergadering is de ambtelijke vergadering van alle ambtsdragers tezamen. De kerkenraad heeft ondermeer tot taak de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld en de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke vorming. Met uitzondering van de zomermaanden vergadert de kerkenraad doorgaans maandelijks.
 
Predikant  
ds. H. B. van der Knijff 06-
   
Ouderlingen  
H. (Harm) Barneveld (scriba) 06-
J.D. (Jan Douwe) Buwalda 06-
K.A. (Alexander) Riezebos 06-
H. (Henk) van de Wetering 06-
A. (Albert) van de Wetering
(Jeugdouderling)
06 -
jeugdouderling@hervormdwilsum.nl
   
Ouderlingen kerkrentmeester  
J. (Johan) Kok 06 -10 89 09 70
J. (Jan) Stoffer 06-
D. (Dennis) van de Wetering 06-
   
Diakenen  
J. (Jan) van Spijker (kerktelefoon)
J. (Jaap) Kranen 06-
M. (Marco) van de Wetering 06-
   
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 09:30
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10:45
meer details

Zondagsschool
datum en tijdstip 03-12-2023 om 13:10
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 14:30
meer details

 
Beleidsplan
Klik op deze link.
Zo kunt u ons
beleidsplan (2023-2026) inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
ds. H.B. van der Knijff
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
hbvanderknijff@hotmail.com

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.