Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen) van de gemeente. De kerkenraadsvergadering is de ambtelijke vergadering van alle ambtsdragers tezamen. De kerkenraad heeft ondermeer tot taak de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld en de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke vorming. Met uitzondering van de zomermaanden vergadert de kerkenraad doorgaans maandelijks.
 
Predikant  
ds. H. B. van der Knijff  
   
Ouderlingen ouderling@hervormdwilsum.nl
H. (Harm) Barneveld (scriba) scriba@hervormdwilsum.nl
J.D. (Jan Douwe) Buwalda  
.... (Sjaak) Schreuder  
H. (Harold) van Keulen  
.... (Jan) van Ittersum (Jeugdouderling) jeugdouderling@hervormdwilsum.nl
   
Ouderlingen kerkrentmeester kerkrentmeester@hervormdwilsum.nl
J. (Johan) Kok  
J. (Jan) Stoffer  
D. (Dennis) van de Wetering  
   
Diakenen diaconie@hervormdwilsum.nl
J. (Jan) van Spijker (kerktelefoon)
J. (Jaap) Kranen  
M. (Marco) van de Wetering  
   
terug
 
 
 
 
Beleidsplan
Klik op deze link.
Zo kunt u ons
beleidsplan (2023-2026) inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
ds. H.B. van der Knijff
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
hbvanderknijff@hotmail.com

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.