Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen) van de gemeente. De kerkenraadsvergadering is de ambtelijke vergadering van alle ambtsdragers tezamen. De kerkenraad heeft ondermeer tot taak de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld en de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en geestelijke vorming. Met uitzondering van de zomermaanden vergadert de kerkenraad doorgaans maandelijks.

Predikant
ds. H. B. van der Knijff
 
Ouderlingen
H. (Harm) Barneveld (scriba)
K.A. (Alexander) Riezebos
H. (Henk) van de Wetering
H. (Harold) van Keulen
A. (Albert) van de Wetering (Jeugdouderling)

Ouderlingen Kerkrentmeesters
J. (Johan) Kok
J. (Jan) Stoffer
D. (Dennis) van de Wetering
 
Diakenen
J. (Jan) van Spijker (kerktelefoon)
J. (Jaap) Kranen
M. (Marco) van de Wetering
terug
 
 
 
 
Beleidsplan
Klik op deze link. Zo kunt u het beleidsplan inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
ds. H.B. van der Knijff
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
hbvanderknijff@hotmail.com

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.