Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Afgelopen week heeft de kerkenraad, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, het ingrijpende besluit genomen om als gemeente niet samen te komen in ons kerkgebouw, maar om via de kerkradio en internet diensten uit te zenden. Daardoor waren we afgelopen zondag allemaal in staat om toch te luisteren naar de verkondiging van het evangelie. We zijn daar dankbaar voor.

Afgelopen zondag heeft onze regering nog meer maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Maatregelen die verregaand zijn. Dat houdt o.a. in dat ook de scholen hun deuren dicht houden.

Voor de Erediensten van komende zondagen, waarbij we het preekrooster volgen, kiezen we voor een “live” dienst vanuit de consistorie, de diensten zullen op dezelfde tijden als gebruikelijk nl. om 09.30 uur en 14.30 uur worden uitgezonden:
  • De predikant en ouderling van dienst zijn aanwezig in de consistorie;
  • De predikant zal zijn preek houden omlijst met gemeentezang van CD.
U kunt deze diensten vinden op www.hervormdwilsum.nl en op https://kerkdienstgemist.nl/stations/662

Deze maatregelen geven ook aanleiding om ons gemeenteleven tijdelijk aan te passen:
  • Catechisaties vervallen; 
  • Kringen en verenigingen komen deze weken niet meer samen;
  • Vergaderingen worden uitgesteld of via internet gehouden;
  • Pastoraat zo veel mogelijk telefonisch;
  • Geen bezoeken aan huis;
  • Alleen direct crisispastoraat zal door kunnen gaan.
Dit alles zal minimaal duren tot 6 april a.s., de datum die genoemd is door de regering.

Wat ondertussen bijzonder belangrijk is, is dat we nadrukkelijk naar elkaar blijven omzien, door b.v. elkaar meer te bellen of om een kaartje of iets dergelijks te sturen. Laten we daarom alert zijn op elkaar.
Wat boven alles belangrijk is, dat we in ons persoonlijk gebed blijven bidden voor allen die het moeilijk hebben, juist ook in en door deze bijzondere situatie in ons land.
Laten we ook dringend bidden dat de verspreiding van het virus wordt gestopt én ook voor allen die beslissingen hebben te nemen én voor allen die werken in de zorg, zoals artsen en verpleegkundigen en allen die daarin een ondersteunende functie hebben.

Bij dit alles mogen we weten, dat de Heere onze God ons nabij is en ons ook door deze periode heen wil dragen.
Daarom mogen we het met de psalmdichter belijden: “In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.”
Dat bidden we u van harte allemaal toe!
 
terug
 
 
 
 
Nieuwe foto's!
Kijk in het fotoalbum voor de nieuwe foto's.
 
Project SELA
Hier vindt u meer informatie over het project SELA. meer
 
Beleidsplan
Klik op deze link. Zo kunt u het beleidsplan inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
Ds. P. de Jager
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
pdejager01@ziggo.nl

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.