Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Wilsum
 
 
Financien Financien
Collecten
De inkomsten van de kerkrentmeesters en diaconie bestaan voor een groot deel uit collecten tijdens de dienst. Tijdens de diensten worden twee of drie collecten achter elkaar gehouden tijdens het voorspel van de psalm voor de preek.

Collectemunten
Er zijn collectemunten in de bedragen van € 0,25 € 0,60 € 1,-  € 2,- € 5,- en € 12,- te verkrijgen.
Eén keer in de maand op zaterdag kunnen de munten afgehaald worden in het Verenigingsgebouw, tussen 11.00 en 12.00 uur. Kijk in de agenda voor de juiste data.

Kerkbalans
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt de landelijke actie ‘Kerkbalans’ gehouden voor gemeenteleden die een inkomen hebben (ook inwonende kinderen vanaf 18 jaar). Deze bijdragen komen ten goede van de kerkrentmeesters.

Eigen bijdragen
Een deel van de inkomsten van kerkrentmeesters en diaconie komt van eigen bijdragen, die gemeenteleden storten op een van de hieronder staande rekeningnummers.

Rekeningnummers
Diaconie:                    NL31 RABO 0370 8527 10
 
Kerkrentmeesters:      NL84 RABO 0370 8524 35
                                   NL02 INGB 0000 8243 87
 
terug
 
 
 
 
Nieuwe foto's!
Kijk in het fotoalbum voor de nieuwe foto's.
 
Project SELA
Hier vindt u meer informatie over het project SELA. meer
 
Beleidsplan
Klik op deze link. Zo kunt u het beleidsplan inzien.
 
Gegevens
Kerkgebouw:
Dorpsweg 13
8274 AD  Wilsum

Hervormd Verenigingsgebouw:
Westenbergstraat 1
8274 AN  Wilsum

Predikant
Ds. P. de Jager
Dorpsweg 15
8274 AD  Wilsum
038-355 7203
pdejager01@ziggo.nl

Scriba
Dhr. H. Barneveld
Westenbergstraat 32
8274 AR  Wilsum
038-355 7210
scriba@hervormdwilsum.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.